Реализирани проекти

Овцеферма, Северна България
Овцеферма, Северна България
01.06.2020 г.

В съществуваща овцеферма Агритоп извършва проектиране и внедряване на нов доилен център,  технологично оборудване и машини за овцефермата;
В доилният център е монтирана доилна зала DeLaval SG Parallel Midiline 2x12 с електронно измерване на млякото и автоматично преместване на доилните апарати с миещо устройство и висококачествена вакуум система; Охладителeн танк за съхранение на мляко DeLaval с капацитет 1650 л и електронно измерване на млякото;

В съществуващите сгради са внедрени хранителни ленти за овце с фиксатори ALBOUY -  6 броя линии х 25,00 м. и 1 брой линия х 60 м.
Хранителна лента за автоматизирано раздаване на обемни и концентрирани фуражи са изработени от поцинкована конструкция, носещо дъно от устойчив на киселинност на храните полиетилен, вкл. обтяжна станция, задвижна станция, контролно табло за управление, ел.табло със защита и контактори и фотосензор.

В овцефермата имат закупени от Агритоп също и:
Фуражораздаващо ремарке DeLaval
Професионална станция за подстригване на овце DeLaval
Двулинейни и трилинейни електропастири за овце DeLaval
Транспортно ремарке Joskin Trans - KTP 22/55
Компактен челен товарач Weidemann 1140