Реализирани проекти

Овцеферма, гр. Белене, 2014
Овцеферма, гр. Белене, 2014

"Почти всичко в овцефермата ни е доставено и монтирано от фирма АГРИТОП - цялото оборудване на фермата, като започнеш от доилната инсталация, мнинеш през млечната вана с капацитет 600 л, оборудването на фуражната кухня, на битовата сграда, двете ремаркета Joskin, балопресата, товарача Weidemann, кофата и цялото офис оборудване и стигнеш до компютрите и хладилниците - всичко до ключ. Много сме доволни от съвместната ни работа с АГРИТОП, приемаме ги за наш партньор и затова ще продължим да работим с тях и при следващите ни проекти.", Красимир Вълков, управител на кравефермата 

Овцефермата е изцяло оборудвана от Агритоп.
От базов модел доилна зала DeLaval 1х 12 SG за овце, Агритоп я надграждат до 2х12.  Сега се доят 24 овце едновременно. Освен това вече е внедрена и система за автоматизация и  управление на стадото DelPro на DeLaval. Това позволява в овцефермата да се следи количеството млечна суровина и потокът на млякото по време на доене, както и времето, за което е издоено. Високотехнологичната доилна система не само събира тези показатели, но ги и анализира, отчитайки  всяко едно отклонение или разлика в млеконадоя на всяко едно животно.
Снемането на доилните апарати е автоматично, което сигурна гаранция срещу вредното предояване на овцете. Вследствие на това се запазва високата млечна производителност и животните не развиват мастит. 

За повишаване ефективността на овцефермата се закупуват двата робота за хранене на агнета (изкуствени майки). Благодарение на тях тази година са отгледали родените в овцефермата 400 агнета. Един такъв робот може да храни минимум 200 агнета. А млякото на овцете може веднага да се дои. Така лактационният период на овцете може да се удължи дори до 7 месеца, което повишава значително ефективността на овцефермата. За охлаждане и съхранение на млякото овцефермата е снабдена с две вани на DeLaval с капацитет 600 л. 

Овцефермата е оборудвана с индивидуални и групови боксове, групови поилки за овце и хранилки.
Собствениците на овцефермата имат закупени от Агритоп фуражна кухня Riela, гарантираща качеството на фуража, който дават на животните си. 
Фуражната кухня също се надгражда през 2017 г. С нея в овцефермата сами си приготвят дневните количества  фуражи за изхранване на стадото. Към фуражната кухня вече са добавени текстилни клетки, в които може да се съхраняват дневните фуражни резерви.
Предимството на инвестицията са безспорни: цялата операция по приготвяне на фуражните смески може да се извършва само от един човек, тъй като системата е автоматизирана и затова не се налагат никакви дейности на ръка.
Фуражната кухня Riela осигурява висококачествено смилане и смесване на фуражите

Във фермата имат закупени от фирма Агритоп челен товарач Weidemann 1140 с голям набор работни инструменти, които много лесно и бързо се подменят. Модела е изключително подходящ при раздаване на фуража на животните, при почистване на обора, както и в земеделската работа. Две транспортни ремаркета Joskin, балопреса и фуражораздаващо ремарке.