Реализирани проекти

Овцеферма, с. Петърница, Плевен
Овцеферма, с. Петърница, Плевен

ЗП Галина Мирчева
"За мен е много важен прекият контакт с хората, с които работя. А от АГРИТОП те насочват, съветват те, влизат ти в положението. Освен това за високотехнологичните система е много важно обслужването, а те го правят перфектно, обяснява Галина. Животновъдите могат да разчитат на АГРИТОП, а аз ще продължа да работя с тях и в бъдеще"
Оборудването от Агритоп включва доилна зала DeLaval  2Х12 SG паралел за овце, снабдена със система за управление на стадото ALPRO, охладителен танк DeLaval и хранителна лента за овце.

Системата за управлениеALPRO на DeLaval осъществява пълен контрол на стадото.
Всяко доилно място разполага с индивидуален доилен апарат и затова няма нужда от изчакване. След издояването - до последна капка мляко, доилният апарат се отделя автоматично. За всяко доилно място има индивидуален електронен млекомер, който показва количеството суровина, потокът на млякото по време на доенете, както и времето за което е издоено. Системата събира индивидуални данни за животните 24 ч. в денонощието, 7 дни в седмицата. 
По този начин овцевъдът е наясно вденага с всяка промяна в млеконадоя на всяко животно  и при проблем може да реагира веднага.
В дългосрочен план системата ALPRO спомага за селекцията на стадото - неефективните животни отпадат.
В овцефермата през 2017 се монтираха двете хранителни ленти за овце. Предимствата, които изброяват от фермата са - облекчаване на работния процес и намаляване на ръчния труд. Почти никакви загуби на фураж, възможност всички животни да се хранят едновременно, което е важно при овцете. Отлично решение за оптимизиране на пространството, също и за стари и реконстуирани обори.