Управление на тор

Почистване на тор

Почистване на оборски тор за свинеферми
Schauer - 60 години опит с торопочистващи инсталации.


Хигиената и чистотата поддържат Вашите животни здрави и производителни. С иновативните и най-съвременни решения фирма Schauer предлага набор от системи за почистване на оборски тор, предназначени да отговорят на специфичните нужди на свиневъдите.

Системите за почистване на оборски тор на Schauer са проектирани да оптимизират процеса на събиране и отстраняване на тора, като гарантират превъзходна хигиена и минимизират рисковете, свързани с прекомерно натрупване на тор. 


Решенията за почистване на оборски тор от Schauer:
  • Скреперни системи и субщанги
  • Скарови подове

На торовите пътеки и каналите за оборски тор Schauer гарантира пълна чистота. Автоматичното и ежедневното отстраняване на оборски тор от каналите намалява емисиите на метан от обора и по този начин допринася за опазване на околната среда.

Предлагани видове скрепери
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!