Новини

Регулярни посещения, постоянство и надграждане създават ефективност във фермата
Регулярни посещения, постоянство и надграждане създават ефективност във фермата
19.06.2018 г.

В края на миналата седмица екип на фирма „Агритоп“ заедно със своя немски партньор Томас Фритше посетиха ферма за отглеждане на месодайни породи говеда в с. Ковачица, обл. Монтана.
Това посещение е част рутинната дейност на „Агритоп“, включваща регулярни посещения на стопанствата проектирани и оборудвани от фирмата. По време на посещението се извърши оглед на новоизграждащия се обор за угояване на мъжки телета. Технологията по проекта е изцяло немска, разработена от „Агритоп“ съвместно с немския консултант Томас Фритше.
Новостроящият се обор е с покрив от изцяло дървена конструкция. Много използвана технология във фермите за отглеждане на месодайни говеда в цяла Западна Европа. Предимствата се изразяват в естествената среда, която създава дървото и намалената до минимум поддръжка на фермите, практически не може да корозира или гние, само може да се почиства през годините. Дървото има предимство пред какъвто и да е метал, дори и поцинкован. Дървесината има 3 до 5 пъти по-дълъг живот в силната на амоняк и киселини среда. Дори само столиците да са от дървесина, също е важно, тъй като над 85% от амонякът в сградите преминава (или застоява) под покрива.
 „Вече над 10 години работим с фирма Агритоп. Повтарям се, защото това е ключово! Най-важното нещо при изграждането на ефективни решения е постоянството. Благодарение на тази дългогодишна съвместна работа успяваме да се срещнем с клиентите, с които вече сме работили и да надградим идеите им.  По време на тези регулярни посещения на ферми, клиенти на фирма Агритоп, се наблюдава как работи и функционира стопанството, така че да можем да оказваме навременна подкрепа, ако има нужда от такава.  Обсъждаме проекти, скицираме, чертаем и изготвяме планове на място. Нашата основна цел е да намерим ефективните решения за конкретното стопанство и условия“, каза Томас Фритше по време на срещата.
Надграждането и развитието в месодайната ферма в с. Ковачица не спира. В модерните обори вече има изцяло ново стадо от световно известната френска порода Блонд Акитен. Тази порода се характеризира с висока усвояемост на фуражите, отличен дневен прираст, отлично трупно качество и висок рандеман.
Екипът от експерти разгледа и новото пасище в стопанството, което в края на миналата година по покана на фирма Агритоп беше посетено от Мартин Холм, председател на Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда с централа в град Бремен, Германия. Тогава той даде насоки за проектиране на съоръжения за управление на пасищно отглеждане. Пасището е оградено с електрическа ограда, засято и оборудвано с пасищни термопоилки с поплавък за външен монтаж и защита срещу замръзване от изолационен материал. Поилките запазват отлично температурата на водата, предотвратяват  замръзването през  зимата и затоплянето през лятото. Поддържат водата през зимата с температура 3-5°С и през лятото 10-12°С. Поилките са с предпазни топки от висококачествен полиуретанов материал.