Реализирани проекти

Реконструкция на обор К200, Ботевград
Реконструкция на обор К200, Ботевград
07.03.2021 г.

Реконструкция на обор К200 за угояване на мъжки телета.

Сградата е напълно реконструирана, монтирани са ветрозащитни щори на дългите фасади на сградата и фунара на покрива. Хранителната пътека е двустранна оборудвана с ограничителна тилна тръба, покритие от епоксидна смола и бързо отваряеми ролетни врати.
Входовете на торовите пътеки са оборудвани с двукрили врати от поцинкована рамкова конструкция.

В месодайното стопанство Агритоп доставя 4 броя силози на немския производител Riela за съхранение на всички насипни фуражи и шрот, зърнени култури, царевица, рапица, бобови култури, стоково или посевно зърно. Оборудването за съхранение на фуражи включва елеватори, зърнопочистваща машина, аериращ вентилатор и индивидуално модулно разтоварище. Силозите за съхранение на зърно са свързани към автоматизирана система за дозиране и производство на концентрирани фуражи по индивидуални рецепти.

Непосредствено до силозите е изграден фуражен цех с 4 броя текстилна клетка за готов фураж.

Фуражният цех е с пълно автоматизирано управление за смилане и смесване и включва:

Компютър за фуражна кухня и управление на 20 компонента и до 50 рецепти;
Транспортиращ шнек за готови фуражи от смесителя;
Обезпрашаващ циклон с филтри;
Шнек за пълнене на фуражни клетки;
Верижен елеватор с приемен коритен шнек за изпразване на клетки за фураж;