Новини

Решения от DeLaval, за да произвеждате повече с по-малко разходи
Решения от DeLaval, за да произвеждате повече с по-малко разходи
03.04.2019 г.

Автоматизираните системи DeLaval подпомагат всички ежедневните процеси във фермата.
 
Интервю: Едит Гергели, Мениджър продажби DeLaval

 

Г-жо Гергели, Вие сте мениджър продажби за Унгария, Чехия, Словакия, Румъния и България, можете ли да направите сравнение между България и другите страни, за които отговаряте?

Всички тези страни бяха част от социалистическия режим. След политическите промени приватизирането на земеделските земи и разпределението на собствеността на животните се развиваше в различни посоки.
В Чехия и особено в Унгария фермите са в по-големи размери, а семейните стопанства са по-малко на брой. Това означава, че развитието на селското стопанство и нашия сектор -  млекопроизводството е на различно ниво. Естествено нивото на знание също е различно. В по-големите ферми има професионални екипи, които управляват дейността, докато в по-малките, семейни ферми клиентите се нуждаят от повече подкрепа за получаване на знания от нас. Понякога дори за основни неща като доене, хигиена и хранене. Печелившото производство на мляко има различни изисквания в съответните страни.
 
Кои са най-големите предизвикателства, пред които са изправени млекопроизводителите?


Винаги да бъдат печеливши, за което те трябва да  оптимизират разходите за входящите ресурси, за да бъдат в състояние да се справят с колебанията в цената на млякото. Липсата на работна ръка, остаряването на фермерите, все по-малко хора, които искат да работят в селското стопанство – това определено са предизвикателства днес и ще бъдат в бъдеще.
 
DeLaval е водещ производител на оборудване за производство на мляко. Какви технологични решения предоставяте за справянето с тези предизвикателства и за да може млечната ферма да бъде по-продуктивна?
 

Имаме много решения за подобряване процеса на доене, фокусирани и върху хуманното отношение към животните, хигиената, храненето и следенето на здравословното състояние на животните поотделно. Всички тези решения са за подпомагане на ежедневните процеси на фермерите с автоматизирани системи.
 
 
Днес DeLaval е един от лидерите и в производството на автоматизирани роботи за доене. Как тези системи помагат за подобряване на производителността в млечните ферми?


Автоматизираните роботи за доене позволяват на фермерите да доят повече крави за определено време (времето на доене е  по-кратко), повишават производствения капацитет, осигуряват по-голям добив на мляко, а почистването се извършва с 15% по-ниска консумация на вода. Позволяват откриването на наличие на кръв в млякото, датчиците позволяват кравите да се групират според тяхната активност. И това са само част от предимствата. 
 
DeLaval представи новата роботизирана система за доене, DeLaval VMS™ V300. Какво я прави уникална на пазара?


С DeLaval VMS™ V300 производството на мляко е по-персонализирано, задоволявайки нуждите на конкретния фермер; по-точно и по-доходно от всякога. Уникалните характеристики позволяват де се следи всяка ферма, всеки фермер, всяка крава, дори и всяка цицка поотделно и да се  персонализира процеса, отговаряйки на изискванията на фермата, за да се създаде по-добро място за работа, за кравите и за самите фермери.
 
Технологията DeLaval InSight™ е най-сложната система за оптично електронно управление, създавана някога за нуждите на млечното животновъдство. Резултатът е роботизирана ръка, която извършва по-плавно, по-бързо и по-точно операциите по подготовка, дезинфекция, доене  и полагане на запечатка на вимето.
 
Новият DeLaval PureFlow™ прави възможно постигането на най-добрия процес на доене. Започва с всяка цицка поотделно, като не само почиства, а и стимулира. Използването на изключително прозрачна чаша позволява да се вижда в действие почистването и стимулирането на всяка цицка.
 
 
DeLaval InControl ™ улеснява контрола и наблюдението на DeLaval VMS ™ V300; Тази система предоставя опростени визуални доклади, анализи и информация, които помагат да се вземат най- добрите решения. С DeLaval InControl ™ е възможно да се повиши производителността  (да се следи ефективността) на кравата, да се следят статистическите данни или да се променят настройките на системата, независимо къде  -  на сензорния екран на VMS или на всяко свързано мобилно устройство.

 
DeLaval има създадени повече решения за млечното говедовъдство от всеки друг на планетата, продължаваме и до днес. Този опит и фокусирането ни на 100% върху млечните продукти е гаранция, че ако един земеделски производител избере DeLaval той получава цялостна млечна система, която дава отговор на четирите основни предизвикателства: работна ефективност, доходност на стопанството; качество на храните и хуманно отношение към животните.
 

Фирмата Агритоп е представител на DeLaval за България от 2005 година. Как оценявате Вашето партньорство?

Ние от Delaval сме много щастливи да работим заедно с Агритоп в продължение на толкова години, тъй като Агритоп е фирма, която споделя същата цел както Delaval: Подпомагане на клиентите да постигнат устойчиво и печелившо производство на мляко. 
Хората в Агритоп са иновативни, отворени за развитие, търсят непрекъснато решения, които да помагат на нашите клиенти по професионален начин. Достатъчно е да спомена само новия им търговски център с учебната зала и впечатляващ склад.

 
Какво мислите за развитието на българските млекопроизводители за този период?


Българските млекопроизводители също трябва да следват изискванията на света по отношение на качеството на млякото, ефективността, професионалното хранене, за да се намалят производствените разходи и да се постигне оптимално ниво на производство. Все още има доста работа, за да се повиши още нивото на знания на клиентите и да се достигне ниво, което да изгради пазар за съвременни технологии и автоматизация.