Резервоари за течен тор

Резервоари за течности - Бързо и гъвкаво решение за съхранение на течности

Резервоарите за течности са подходящи за съхранение на селскостопански отпадъчни води, противопожарни води или течен оборски тор.

 

Голям обем, мигновен пуск, лесно пълнене и изпразване

Резервоарите за течности AGROTEL CenoTec са с обем на съхранение до 1000 м3. Те са самоносещи и могат да бъдат пуснати в експлоатация веднага върху равна повърхност. Пълнят се отстрани или отгоре. Изпразват се с помощта на помпа от широката страна или гравитационно от дъното на резервоара.
 

 
.
         Противопожарен воден резервоар        Съхранение на дъждовна вода                    Резервоар за течен тор                        Отделен течен от твърд тор 

Галерия:

Актуални промоции

'