Доилни зали

Рибена кост 50°

По-добро позициониране на кравите, близо до дояча, прави доенето по-безопасно и комфортно, докато големия размер на ключови елементи добавя допълнителна здравина и надеждност.

Основни предимства:
  • Галванизирани основни елементи
  • Здрави и надеждни
  • Бърза инсталация
  • Ниска поддръжка
  • Лесни за надграждане
  • Отлично позициониране на кравите

DeLaval HB50 се характеризира с 2” метална конструкция. Вълнообразният предпазен парапет над ръба на канала осигурява отлично позициониране на кравите, безопасност за дояча и лесен достъп до вимето на кравата. Опционално залата може да бъде оборудвана с хранилки за концентрат, по-тежка метална конструкция, индивидуални предпазни плочи на парапета, бърз изход или по-тежък конвенционален изход при по-големите инсталации. 

DeLaval HB50 е с по-късо разстояние за позициониране на кравите в сравнение с традиционалната HB30. Това означава, че повече крави могат да се позиционират покрай канала на доилната зала, като същевременно се намалява разстоянието за обход на дояча. Доенето между задните крака на кравата и противоритащият парапет осигурява отлична безопасност на работа при доене. Нашите стандартни модули са налични с индивидуални предпазни плочи на парапета над ръба на канала, което осигурява отлична видимост и в същото време предпазва дояча и оборудването в канала по време на доене.

Металната конструкция на DeLaval HB50 може да бъде напасната към множество съществуващи разположения, което прави монтажа й лесен и икономически изгоден. Конвенционалният изход на DeLaval HB50 може да пасне на помещения с малка ширина, което прави този тип зала идеална при реновиране на стари доилни инсталации. Така можете да увеличите броя на животните в доилната зала като използвате старата платформа и да намалите разходите за реконструкция на помещенията.
  • Хранене в доилната зала
Конвенционалният изход позволява да бъдат инсталирани индивидуални хранилки за концентрат в доилната зала. Всяка крава може да поеме дажбата си необезпокоявана, което е особено важно при определяне на индивидуални дажби чрез система за управление на стадото.
 
  • 1x4/4 до 2x30/60
  • до 2x40 при Midiline конфигурация
  • 800 мм ширина на място
 

 

Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!