Кариери

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК
17.03.2023 г.

Основни задължения:

 • Ремонт на машините и съоръженията;
 • Да извършва профилактика на оборудването и съоръженията при клиентите;
 • Да извършва периодични прегледи, текущи, основни и аварийни ремонти на оборудването;
 • Консултира клиентите за възможни проблеми в работата на машините;
 • Водене на дневниците за отстраняване на повреди;
 • Води отчетност на използваните от него материали и резервни части;
 • Предлага и извършва подобрения на оборудването.

Изисквания:
 • Завършено техническо образование - електро или механичен профил;
 • Опит в поддръжката на електрическа и/или хидравлична инсталация;
 • Познания в областта на механиката и електрониката;
 • Умения за работа с MS office;
 • Владеене на английски или немски език ще е предимство;
 • Шофьорска книжка, кат. B и готовност за пътувания в поверения регион.

Компанията предлага:
 • Отлични условия на работа в динамична среда;
 • Работа в млад и енергичен екип;
 • Отлично възнаграждение, обвързано с резултатите;
 • Допълнителни социални придобивки
 • Служебен автомобил, рзботно облекло и телефон

В случай, че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си на sales@agritop-bg.com
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.