Хранене

Система за течно хранене - Liquimix

40 години опит с автоматични системи за течно хранене!
 
Автоматизираното течно хранене се използва в световен мащаб за намаляване на разходите за фураж. Дългогодишният международен опит на фирма Schauer и рабирането на изискванията на големите и малките свиневъди спомага за задоволяването и на най-взискателните изисквания. Непрекъснатото развитие и подобряване на течното хранене води до множество предимства пред други системи за хранене.

Предимства на течното хранене с Liquimix:
  • Могат да се използват всички фуражни съставки, които се предлагат на пазара, независимо дали са сухи или течни
  • Възможност за мултифазно хранене - Възможност за хранене на всяка група или място за хранене по индивидуална рецепта. Възможно е и безстепенно, ежедневно смесване на готови фуражни смеси или смеси с всяка желана формула от единични компоненти
  • По-добра усвояемост на течния фураж поради активирането на фуражните ензими (фитаза, ксиланаза, глюканаза), което води до по-добро оползотворяване на фуража
  • Оптимално компютърно базирано управление на емисии. Всички данни за потреблението на фураж се актуализират ежедневно и могат да се правят корекции в стратегията за хранене по всяко време
  • Значително спестяване на работно време поради ежедневна автоматична адаптация на количествата фураж (не е необходимо регулиране на автоматичните подаващи машини и дозатора за обем)
  • Подобряване на рентабилността. Течното хранене с Liquimix помага за пълното използване на потенциала за биологична производителност и значително намалява разходите за фураж с до 10% поради по-добро оползотворяване на фуража и намаляване на загубите на фураж, отколкото при сухия фураж.
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!