Реализирани проекти

Свинеферма, с. Роза, Ямбол
Свинеферма, с. Роза, Ямбол
27.01.2020 г.

Цялостно проектиране и оборудване от Агритоп на свинеферма за отглеждане на 3500 прасета за угояване.

Агритоп работи съвместно с утвърдени немски производители на оборудване за свинеферми и извършва цялостно проектиране и изграждане на ферми за отглеждане на свине.


Oборудването на свинефермата включва:

  • Система за автоматично управление на климата;
  • Въздуховодна и входяща вентилация;
  • Охладителна система с охладителни пити;
  • Преградна система за боксове за угояване;
  • Система за хранене с подсилена верижно-тапова линия
  • Хранителен автомат за прасета за угояване ю
  • Галванизирани силози за съхранение на фуражи Riela