Кариери

ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖЪР
02.11.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖЪР
Ref.№ ТМ1124

Неговата роля

 • Управлява и организира дейността на звеното за техническа поддръжка на национално ниво;
 • Ръководи и координира дейността на сервизни бази, локирани в Стара Загора и Долни Дъбник;
 • Контролира оперативната работа на сервизни техници и инженери;
 • Планира и координира извършването на монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване на място при клиента;
 • Планира и координира извършването на профилактики и планирани сервизни дейности на инсталирани машини;
 • Контролира извършването на аварийни сервизни дейности;
 • Поддържа комуникация с ключовите клиенти на национално ниво, консултира ги по въпроси, свързани с технически решения, експлоатацията на машините, потенциални технически проблеми и други;
 • Проследява и анализира изготвени оценки на гаранционни и следгаранционни повреди;
 • Оценява и анализира техническа и контролна отчетност за извършени сервизни и профилактични дейности и разходите по тях, включително резервни части;
 • Работи съвместно с останалите технически звена във фирмата;
 • Ползва техническа литература – каталози, сервизни и монтажни инструкции;
 • Изготвя анализи за дейността на отдела, изискани от ръководството;
 • Участва в стратегическото развитие на звеното. 
 
Профилът
 • Висше техническо образование в релевантно направление;
 • Професионален опит в ръководенето на технически отдел/екипи – минимум 2 години;
 • Умения и познания за инсталиране и поддържане на животновъдна техника и оборудване – сериозно предимство;
 • Владеене на английски език и/или немски език;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Организационни и управленски умения;
 • Отлични комуникативни умения и ориентираност към клиентите;
 • Проактивност, отговорност и ориентираност към резултати;
 • Аналитично и критично мислене;
 • Умения за работа в екип;
 • Желание за професионално усъвършенстване;
 • Шофьорска книжка (кат. B).

Компанията предлага
 • Мотивиращо възнаграждение на трудов договор;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Възможност за професионално и личностно развитие;
 • Работа в млад и динамичен екип.

Ако написаното съвпада с професионални ти интереси и смяташ, че е възможност за успешна кариера изпрати кандидатурата си на имейл career@renovatiobg.com. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю!