Новини

Товарачите Weidemann с дизелови двигатели ще бъдат съвместими с HVO от 2024 г.
Товарачите Weidemann с дизелови двигатели ще бъдат съвместими с HVO от 2024 г.
16.11.2023 г.

Въпросът за HVO (хидрогенерирано растително масло) е навсякъде - търсенето на достъпни алтернативи на изкопаемите горива е от особена социална значимост в международен план. Ползите от използването на HVO са ясни: възможно е да се намалят емисиите на въглерод с около 90% в сравнение с използването на дизелово гориво. Това води и до ясно намаляване на емисиите на твърди частици. При това производителността на машините е остава същата в сравнение с дизеловото гориво.

Техническата разработка на Weidemann свидетелства за много добра поносимост на приложението на HVO при цялостни тестове и различни експлоатационни приложения. Следователно машините на Weidemann с дизелови двигатели ще бъдат съвместими за HVO от 2024 г.

В светлината на този положителен опит Weidemann подготвя първоначалното зареждане на всички машини с HVO, считано от 01.01.2024 г. Търговският директор Бернд Алфелбек приветства преобразуването с: "С машините, готови за HVO, ние предоставяме на нашите клиенти много добра възможност да организират собствената си дейност по по-екологичен начин и да могат да търгуват по начин, ориентиран към бъдещето. Освен това, като производител, ние също можем да дадем ценен приност за опазването на околната среда."

При употреба клиентът може да задвижва машината на Weidemann със 100% HVO или да я използва със смес от HVO и дизелово гориво. Машината обаче може да продължи да работи и изцяло с дизелово гориво.


Повече информация относно хидрогенерираното растително масло (HVO):

Какви материали се използват в изработката на HVO?

- Горивото се произвежда от растителни суровини, остатъци и отпадъчни продукти. В рамките на директивата за биогоривата европейският законодател установи много строги критерии по отношение на устойчивостта и по-специално на екологичните аспекти (баланс на CO2, опазване на горите, правилно използване на земята). За изпълнението на тези критерии са разработени няколко системи за сертифициране.


Възобновяемите дизелови горива като HVO и биодизел (рапично масло) един и същ вид гориво ли са?

- Не. Възобновяемият дизел и биодизелът са две различни горива. Преработката на суровините е различна. Растителното масло се пречиства за HVO и се обработва при висока температура с водород.


Как се произвежда HVO?

- HVO се произвежда чрез каталитична реакция между растителни масла или животински мазнини и водород (хидрогенериране). Хидрогенерирането води до разделяне на мазнините и маслата, при което се отстраняват всички кислородни атоми и ненаситени връзки. От мастните киселини се получават дълговерижни парафини, глицерина се превръща в газ пропан, а кислородът се свързва като вода.


Каква е производителността на HVO в сравнение с изкопаемото дизелово гориво?

- Сравнението на критериите за ефективност на дизеловото гориво и горивата HVO не показва съществени разлики по отношение на общата ефективност. Дори, използването на HVO има някои по-добри показатели при употреба. То осигурява по-високо цетаново число, което може да доведе до подобряване на изгарянето и мощността на двигателя. Освен това то изгаря по-чисто, което може да намали износването на двигателя и да увеличи експлоатационния му живот.


Как изглежда HVO?

- HVO е почти без миризма и е чисто като вода.