Лагуни и торища

Вкопани торови лагуни

Агритоп изгражда вкопани торови лагуни към животновъдни обекти. Отпадъците от дейностите в животновъдни ферми трябва да бъдат отстранявани, третирани и обезвреждани. Това от една страна позволява спазване на санитарно-хигиенните изисквания за отглеждане на животни, важни за качеството на продукцията и състоянието на стадото, а от друга – дава възможност отпадъците да се оползотворят като ресурс.

Екипът ни оказва пълно съдействие при изграждането на вкопани торови лагуни, както и съдействие при кандидатстване по мярка 4.1 и 5.1 - Биосигурност.

Оборския тор може да има значително въздействие върху околната среда, ако не се управлява правилно. За това трябва да се гарантира максимална степен на хидроизолация при съхранението му. От съществено значение е, дейността да се извършва в съответствие с най-добрите практики, така че да се избегне изтичане на съхраняваните отпадни продукти или преждевременно стареене на използваните материали.

За изграждането на вкопанби торови лагуни, ние използваме висококачествено полиетиленово фолио, което е с висока издръжливост на атмосферни условия, химикали, продупчване и температура.

Предимства на вкопаните торови лагуни:
 • Висока устойчивост на атмосферни влияния
 • Отлична химическа устойчивост
 • Добра устойчивост на продупчване
 • Лесен ремонт
 • Отлична устойчивост на температурни промени
 • Голяма гъвкавост и еластичност

По време на планирането на изграждането на вкопана торова лагуна, ние вземаме под внимание:
 • Вашите предпочитания
 • Характеристика на отпадните води
 • Количество на съхраняваните отпадни води
 • Влияние върху околната среда
 • Естеството на почвата и нейната стабилност
 • Дълбочина на подпочвените води
 • Оползотворяване на тора
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!