Промоции

Вземете най-доброто ... Силажно фолио Zill

Вземете най-доброто ... Силажно фолио Zill 

Неразделна част от съвременните силажни покрития

• Най-високо качество 


• Изгодна цена

• Чисти суровини 

• С металоцен

• Висока UV стабилност

• DLG сертификат

 

Търговски представители Агритоп:

Стара Загора: 0884 662 072; Долни Дъбник: 0888 738 293; Русе: 0887 705 488; Монтана: 0887 705 944; София: 0886 454 650;

Вземете най-доброто ... Силажно фолио Zill