Новини

ЗАЩО И КАК ДА ПОДДЪРЖАМЕ ПАСИЩАТА?
ЗАЩО И КАК ДА ПОДДЪРЖАМЕ ПАСИЩАТА?
02.04.2020 г.

Производството на качествен фураж трябва да отговаря  на много фактори: да съчетава фуражната стойност, вкусовите качества и степента на храносмилане с нуждите на животните, като същевременно отговаря на изискванията за рентабилност. Намирането на този баланс изисква прилагане на подходящи селскостопански практики
1. Много важно е да се използват аератори за обработка на пасища в началото на сезона и малко след края на пашата. Лекото и повърхностно аериране на почвата може да е много печелившо. Нещо повече при дъждовно и влажно време ефективността на аератора се повишава и спомага за проникване на росата при по-сухите периоди.
2. В случай, че сте наторили пасището със сух оборски тор, раздробете големите остатъци тор преди аерирането. Това важи и за тора от пасящите животни. В противен случай, буците тор ще се задържат в работните органи на аератора и няма да се разпространят правилно. Ето защо е добре да комбинирате аератора с чопърите и топерите JOSKIN, които разбиват буците тор и пръст. Също така чопърите и топерите подрязват и раздробяват тревата: по този начин тревните останки се превръщат в тор. Освен това нарязаният остатък се смила по-добре от животните. 
3. Редовното поддържане на пасищата запазва и поддържа тревната маса добре. От съществено значение и е начинът на поддържане, за да бъдат те  продуктивни и дълготрайни. При свободната паша уплътняването на почвата води до изменение на нейните физични свойства, което се отразява върху развитието на тревите. Видовете, които изискват по-добра аерация бързо отпадат от тревостоя и на тяхно място се развиват по-устойчивите плевели  и слабо продуктивни с ниско качество треви. Това налага поддържане на пасищата чрез аериране.
Преди и след зимата пасищата се обработват с цялото тегло на машината, а най-важното е, че пружинните работни органи на аератора позволяват да се аерира повърхността на почвата и да се откъсне мъртвата трева.
Добре изследвайки всичко това JOSKIN разработва пълна гама инструменти за поддържане и обновяване на пасищата, с които можете да извлечете максимума от Вашето пасища, за да си гарантира производството на достатъчно качествена тревна маса. Aераторите Joskin са лесни за употреба и отговарят на нуждите Ви според спецификациите на пасището и щетите върху него.


Разгледайте всички модели аератори Joskin

Разгледайте всички модели топери Joskin
СПЕЦИФИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ АЕРАТОР JOSKIN Е КОМБИНАЦИЯ ОТ 4 ФАКТОРА:
 

1. ОТЛИЧНА КОМБИНАЦИЯ ОТ РЕДОВЕ И ИНСТРУМЕНТИ
 
При аераторите Joskin всеки ред от инструменти продължава резултата от предишния ред, за да извърши своята работа.
Затова са намерени най-добрите комбинации от инструменти и точният брой на необходимите инструменти на ред. Така се постига желаният резултат и по този начин работата на аератора се характеризира с последователност и натрупване на допълнителни действия на различните редове с инструменти.
 
2. ОПТИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ РЕДОВЕTE

Mежду отделните редове се определя достатъчно свободно пространство, за да се гарантира напълно действието на реда, преди следващият ред да започне работа. Това пространство варира в зависимост от вида на инструментите и предназначената цел. 
3. ИДЕАЛНОТО ТЕГЛО

Теглото на всички аератори зависи от обхвата на действие, за да се гарантира перфектно стабилизиране при всякакви обстоятелства. Благодарение на използването на специалната стомана, Joskin може да намали теглото на своите продукти, като същевременно подобри тяхната здравина. Tова предотвратява твърде дълбоката работа на приспособленията и спестява енергия. Това оптимизирано тегло позволява по-добра съвместимост с трактори с ниска мощност.
 
4. ПОДХОДЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ

За да отговорят на спецификациите на всяко пасище и да увеличат обхвата на действие на всеки ред инструменти, аераторите Joskin са снабдени с различни видове настройки, позволяващи да се определи работната височина в зависимост от исканото действие.