Новини

Защо и как да поддържаме пасищата?
Защо и как да поддържаме пасищата?
06.07.2018 г.


Много важно е да се използват аератори за обработка на пасища в началото на сезона и малко след края на пашата. Лекото и повърхностно аериране на почвата може да е много печелившо. Нещо повече при дъждовно и влажно време ефективността на аератора се повишава и спомага за проникване на росата при по-сухите периоди.
В случай, че сте наторили пасището със сух оборски тор, раздробете големите остатъци тор преди аерирането. Това важи и за тора от пасящите животни. В противен случай, буците тор ще се задържат в работните органи на аератора и няма да се разпространят правилно. Ето защо е добре да комбинирате аератора с чопърите и топерите JOSKIN, които разбиват буците тор и пръст. Също така чопърите и топерите подрязват и раздробяват тревата: по този начин тревните останки се превръщат в тор. Освен това нарязаният остатък се смила по-добре от животните. Многофункционалните и здрави топери/чопъри JOSKIN в комбинация с пасищните аератори ускоряват растежа на зелената тревна маса и запазват кореновата й система без да я увреждат.  
  
Редовното поддържане на пасищата запазва и поддържа тревната маса  добре. От съществено значение и е начинът на поддържане, за да бъдат те  продуктивни и дълготрайни. При свободната паша уплътняването на почвата води до изменение на нейните физични свойства, което се отразява върху развитието на тревите. Видовете, които изискват по-добра аерация бързо отпадат от тревостоя и на тяхно място се развиват по-устойчивите плевели  и слабо продуктивни с ниско качество треви. Това налага поддържане на пасищата чрез аериране.
Преди и след зимата пасищата се обработват с цялото тегло на машината, а най-важното е, че пружинните работни органи на аератора позволяват да се аерира повърхността на почвата и да се откъсне мъртвата трева.


Освен това е възможно директно да се закрепи на шасито на аератора електрическа или пневматична сеялка. Електрическата сеялка разпръсква семената директно с помощта на ротационен диск. Пневматичната сеялка, която осигурява отлична дистрибуция на семената дори при вятър. За добрия тревостой е задължително подсяването на пасищата след втората година с 1,5 – 2,0 кг. тревна смеска на декар, което позволява дълготрайно използване на пасището. 
 
Какви са предимствата при правилна поддръжка на пасищата с аератор?
• Правилно аериране на почвата, както и увеличаване на нитрификацията за сметка на окисляването;
• Лесното проникване в земята на дъждовна вода и въздух;
• Унищожаване на мъх и други плевели;
• Разпространение на оборски тор и улесняване на разлагането му, като по този начин се увеличава ефекта от наторяването;

Виж всички модели тук