Новини

​Доилни рекорди с DeLaval
​Доилни рекорди с DeLaval
02.11.2018 г.

Приключи изграждането на нов обор за майки и сухостойни крави в пловдивската ферма  ЕТ Боряна Златанова. Той е третият обор в стопанството след оборудването на първите два през 2015 г. -  за дойни крави с родилни боксове и доилна зала и обор за подрастващи животни.
Цялостното оборудване на оборите, технологичните решения за извеждане на течния тор, изграждането на силажни ями и и решения за хранене са от фирма Агритоп и предоставят един отличен начин за отглеждане на добре подбраните животни и достигане на техния производствен потенциал. Управителят на фермата д-р Мариел Мерджанов е изключително доволен резултатите, които постигат. За това съществен принос има внедрената доилна инсталация DeLaval,  в която се доят 20 крави едновременно и системата за управление на стадо AlPro, с която се следи ефективно всяко животно, за да може да бъде контролирана разгоненост, издоеното количество мляко, групиране според лактационния период, здравословното състояние и т.н.  Маситите в стопанството са сведени почти на нула. Хигената при доене и почистването на инсталцията се извършва с оригинални консумативи и препарати DeLaval. По този начин във фермата достигат завидния дневен млеконадой  - над 30 литра от крава. От програмата бързо се видя и рекордьорката с 17 300 литра мляко за 398 дни, което средно е към 44 литра на ден. При трета лактация, която е и върхова за породата животни във фермата има данни за дневен млеконадой от 65 до 75 литра от крава.
Технологично решение за новия обор отново извършва Агритоп. Той е с дълбока сламена постеля и почистването му ще се извършва с товарач Weidemann. Оборът е с достатъчно височина за да осигурява необходимото количество въздух и светлина. Микроклиматът е напълно оптимизиран още с ветрозащитни щори и вентилатори DeLaval. Хранителният фронт е с тилна преграда и фиксатори с много добър достъп до хранителната пътека, която е покрита с епоксидна смола. Предвиден е и отличен достъп до нужния брой групови и индивидуални поилки.
Във фермата Агритоп внедрява през 2015 фуражна кухня Riela, за която управителя на фермата казва „Без нея ние загиваме. Ежедневно храним с 3 тона фураж, които мелим с нея”, и допълни, че с фуражната кухня сами подготвят концентрирания фураж, тъй като могат да определят и променят състава на фуража съобразно нуждите на животните.
 
Почистването на торовата маса в другите два обора, които са с индивидуални боксове става чрез автоматизирани въжени скрепени линии, които отвеждат тора в надземна торова лагуна изградена от Агритоп. А оттам с цистерна за течен тор Joskin се използва за торене на земите върху които от фермата си отглеждат грубите фуражи. Това е оптималното решение за оползотворяване на оборския тор и възможност, от която фермите с добър мениджмънт се възползват.

Тук можете да разгледате цялата ферма