Новини

​Експертът говори: Постигаме европейска продуктивност в българските ферми следвайки немските стандарти
​Експертът говори: Постигаме европейска продуктивност в българските ферми следвайки немските стандарти
06.06.2018 г.

Експертът говори: Постигаме европейска продуктивност в българските ферми следвайки немските стандарти

Интервю с Томас Фритсше, немски консултант по проектиране и оборудване на животновъдни стопанства
„Заедно с „Агритоп“ проектирахме и изградихме много и различни по вид животновъдни ферми, които в момента са рентабилни на пазара и продължават да се развиват. Ние правим цялостно консултиране на клиента - преди и по време на проектирането и изграждането на фермата, като работата ни с него продължава и след въвеждането в експлоатация. Регулярно правим посещения на фермите, които вече са избрали „Агритоп“ за техен партньор.”

Г-н Фритсше бихте ли представили съвместната Ви дейност с фирма „Агритоп“?
                -Вече над 10 години работя с фирма „Агритоп“. Основно сме концентрирани в проектирането на ферми в животновъдния сектор, като главната ни цел е да поддържаме на добро ниво здравето на животните, за да имаме по-висока ефективност.
Следвайки добрите практики на западноевропейските държави и прилагайки работещи решения успяваме да постигнем много висока продуктивност в българските ферми, който сме изградили съвместно с „Агритоп“.

Това ли е формулата за висока продуктивност във фермата?
                - Колкото по-високи искаме да са резултатите, толкова по-големи са изискванията към обектите, за това нашата роля е да намерим ефективните решения, свързани с високопродуктивността, здравето на животните  и хигиената им. И всичко това да работи правилно със съоръженията във фермата. В Германия, както и в България пазарът на млякото е нестабилен. Формулата и нашата роля е да намерим решението за ефективна работа и дори в моментите, когато цената не е добра, нашите клиенти отново да бъдат конкурентноспособни.
               
 Кои са най-важните моменти при изграждането и оборудването на една ферма?
                - Всеки един етап и момент от планирането до оборудването на фермата са много важни, ако искате тя да е наистина ефективна. Но изключително много трябва да се внимава при проектирането.
При проектирането на сградите е необходимо да се предвиди достатъчно височина за да има по-голям обем въздух. Сградите трябва да са максимално отворени по надлъжните стени с ветрозащитни щори. По този начин може да се поддържа едно оптимално ниво на влажност в обора и да не се допуска течения. Много важно е когато имаме голям брой животни да може да осигурим навлизане на чист въздух в обора. Защото оборите с голям обем въздух дават възможност животните да са по-здрави и по-продуктивни, a също така и по-плодовити. Освен за въздуха, трябва да се мисли и за светлината в обора. Като например е определено около 5-7 % от стените на оборите да са отворени чрез щори или прозорци.
Друго много важно нещо е доброто управление на фермата.  С правилно планиране и модернизиране може да се да се намали човешкия фактор и да се скъси времето на процесите в животновъдните ферми.

Наблюдавате ли вече резултати от съвместната Ви работа с фирма „Агритоп“ в България?
                - Заедно с „Агритоп“ сме консултирали и изградили много и различни по вид животновъдни ферми, които в момента са рентабилни на пазара и продължават да се развиват. Най-важното е, че това което правим с „Агритоп“ е не само еднократната продажба. Ние правим цялостно консултиране на клиента - преди и по време на планирането и изграждането на фермата, като работата ни с него продължава и след въвеждането в експлоатация. Регулярно правим посещения на фермите, които вече са избрали „Агритоп“ за техен партньор. При тези посещения се наблюдава как работи и функционира стопанството, така че да можем да оказваме навременна подкрепа, ако има нужда от такава. Тази година стартираме проект, с който група фермери от Германия ще дойдат в България. Те ще се запознаят със структурата на българските ферми ще видят при какви условия работят стопанствата, което ще е вид обмяна на опит и решения.