Реализирани проекти

Овцеферма, гр. Белене, 2014
Овцеферма, гр. Белене, 2014

Красимир Вълков, управител на кравефермата - "Почти всичко в овцефермата ни е доставено и монтирано от фирма АГРИТОП - цялото оборудване на фермата, като започнеш от доилната инсталация, мнинеш през млечната вана с капацитет 600 л, оборудването на фуражната кухня, на битовата сграда, двете ремаркета Joskin, балопресата, товарача Weidemann, кофата и цялото офис оборудване и стигнеш до компютрите и хладилниците - всичко до ключ. Много сме доволни от съвместната ни работа с АГРИТОП, приемаме ги за наш партньор и затова ще продължим да работим с тях и при следващите ни проекти.

Овцефермата е изцяло оборудвана от Агритоп.
От базов модел доилна зала DeLaval 1х 12 SG за овце, Агритоп я надграждат до 2х12.  Сега се доят 24 овце едновременно. Освен това вече е внедрена и система за автоматизация и  управление на стадото DelPro на DeLaval. Това позволява в овцефермата да се следи количеството млечна суровина и потокът на млякото по време на доене, както и времето, за което е издоено. Високотехнологичната доилна система не само събира тези показатели, но ги и анализира, отчитайки  всяко едно отклонение или разлика в млеконадоя на всяко едно животно.
Снемането на доилните апарати е автоматично, което сигурна гаранция срещу вредното предояване на овцете. Вследствие на това се запазва високата млечна производителност и животните не развиват мастит. 

За повишаване ефективността на овцефермата се закупуват двата робота за хранене на агнета (изкуствени майки). Благодарение на тях тази година са отгледали родените в овцефермата 400 агнета. Един такъв робот може да храни минимум 200 агнета. А млякото на овцете може веднага да се дои. Така лактационният период на овцете може да се удължи дори до 7 месеца, което повишава значително ефективността на овцефермата. За охлаждане и съхранение на млякото овцефермата е снабдена с две вани на DeLaval с капацитет 600 л. 

Овцефермата е оборудвана с индивидуални и групови боксове, групови поилки за овце и хранилки.
Собствениците на овцефермата имат закупени от Агритоп фуражна кухня Riela, гарантираща качеството на фуража, който дават на животните си. 
Фуражната кухня също се надгражда през 2017 г. С нея в овцефермата сами си приготвят дневните количества  фуражи за изхранване на стадото. Към фуражната кухня вече са добавени текстилни клетки, в които може да се съхраняват дневните фуражни резерви.
Предимството на инвестицията са безспорни: цялата операция по приготвяне на фуражните смески може да се извършва само от един човек, тъй като системата е автоматизирана и затова не се налагат никакви дейности на ръка.
Фуражната кухня Riela осигурява висококачествено смилане и смесване на фуражите

Във фермата имат закупени от фирма Агритоп челен товарач Weidemann 1140 с голям набор работни инструменти, които много лесно и бързо се подменят. Модела е изключително подходящ при раздаване на фуража на животните, при почистване на обора, както и в земеделската работа. Две транспортни ремаркета Joskin, балопреса и фуражораздаващо ремарке.

 

Актуални промоции

'
ЕЛЕКТРОПАСТИРИ
ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРО ПАСТИРИ НА СУПЕР ЦЕНИ Електропастирни пакети по задание на клиента ...

повече»
ПРОДУКТИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА БАЛИ НАЛИЧНИ НА СКЛАД!
ПРОДУКТИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА БАЛИ НАЛИЧНИ НА СКЛАД!

ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА БАЛИРАНЕ! ПРОДУКТИ ЗА ПАКЕТИРАНЕ НА БАЛИ НАЛИЧНИ НА СКЛАД! Качеството винаги е...

повече»