Технология Easy Rain

Технология Easy Rain

Технологията Easy Rain осигурява постоянна скорост на развиване на маркуча, като по този начин осигурява равномерно и ефективно напояване. Нуждата от вода е различна в зависимост от културата и качеството на почвата. Осигурявайки повече или по-малко вода от необходимото, получаваме неефективно напояване, вредно за растението и скъпо за потребителя от финансова гледна точка. Отчитането на скоростта се извършва постоянно чрез сензор за скорост, за да се осигури висок поток.Възможност за задаване и контролиране на следните функции:
 • Програмиране и контрол на постоянна скорост на навиване
 • Отложен старт на навиване на маркуча
 • Отложен финал на навиване на маркуча
 • Изчакване на работните операции при ниско/липсващо налягане с възобновяване на работните операции, когато налягането се възстанови (само ако машините са оборудвани с манометър по избор)

Налична информация на дисплея:
 • Актуализирана работна скорост в mt/h (поддържана постоянна скорост)
 • Програмируема работна скорост в mt/h
 • Дължина на PE-маркучите, които вече са навити и на тези, които предстои да бъдат навити
 • Аларма за изтощена батерия
 • Програмирано и оставащо време на първоначалната пауза (отложен старт)
 • Програмирано и оставащо време на финалната пауза (отложен финал)
 • Времето за приключване на сесията за напояване (в часове и минути)
 • Всички аларми, причинени от неправилно програмиране или от неизправност
 • В случай на аларма компютърът отваря/затваря вентила (ако е наличен такъв), който спира помпената станция.
Искате индивидуална оферта? Не се колебайте да ни изпратите запитване!