Реализирани проекти

Кравеферма Агросис, село Веселец
Работещите и ефективни решения в животновъдството!
Фирма АГРИТОП започва дейността си през 2002 г. с тясна насоченост към животновъдния сектор в България. Екипът ни е последователен в развитието си и се придържа към най-новите тенденции на модерното и ефективно животновъдство. Ние предлагаме доказано работещи и ефективни технологични решения, които прилагаме успешно.