Оборудване на млечни ферми

 
оборудване на ферми, оборудване за ферми

АГРИТОП извършва цялостно проектиране и изграждане на животновъдни комплекси в сектор млечно животновъдство.
Агритоп е официален представител на DeLaval, шведска компания със 130-годишен опит, световен лидер в производството на доилни инсталации, оборудване за доене и оборудване за животновъдни ферми. DeLaval поддържат фермерите, помагайки им в управлението на бизнеса съгласно най-съвременните тенденции и практики. DeLaval има създадени повече решения за млечното говедовъдство от всеки друг в света, това продължава и до днес. С тези решения фермерите могат да отговорят на основните предизвикателства - работна ефективност, доходност на стопанството, качество на храните и хуманно отношение към животните.


ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ – ОБМИСЛЕНИ И ЕФЕКТИВНИ

Агритоп предлага най-добрите решения и съвременни технологии за отглеждане на животни!
Благодарение на тясното сътрудничество с доставчиците на системи за почистване и съхранение на оборския тор, оборудване за доене, ние знаем правилното решение за изграждане на един животновъден обект.
 
Проектът за млечна кравеферма е работещ, само ако е добре обмислен. Нашият екип заедно с Вас ще разработи най-подходящото решение за Вашата ферма, като вземем предвид всички важни точки и вида животни:
  • Местоположение на фермата;
  • Система на отглеждане;
  • Система за почистване и съхранение на оборски тор;
  • Брой на дойните крави и телетата;
  • Оптимално позициониране на доилната зала и чакалнята, хранителните фронтове, помещенията за отелване и за младите животни;

Ние знаем, че добрите условия за отглеждане и доене на животните водят до по-високо производство на мляко!

Като официален представител на DeLaval ние прилагаме тяхната стратегия за "Умен бизнес", която цели да повлияе и оформи бъдещето на млечното животновъдство днес. Целта е да се ускори преходът от управление на млечните ферми към глобално развитие на доходността при управление на стопанствата чрез развитието на нови инструменти за вземане на решения, иновации и автоматизирани технологии за по-добро качество на млякото и по-голяма печалба.Разгледайте част от изградените и оборудвани от нас ферми и се убедете в опита ни:
Реализирани обекти