Изграждане на свинеферми

оборудване на ферми, оборудване за ферми

Изграждане и оборудване на свинеферми
 

АГРИТОП изгражда изцяло нови свинеферми и реконструира съществуващи.
Фирмата предлага цялостно технологично оборудване за ферми за всички групи животни – свине-майки, подрастващи и угояване.

Оборудването е ключов фактор във всяка животновъдна ферма. Затова ние работим с най-добрите немски производители за да Ви предложим най-работещите решения за: 
  • Комплексни системи за хранене
  • Поене
  • Вентилация
  • Автоматизирано управление на климата
  • Оползотворяване на тора

Референции от нашите клиенти:
Свинеферма с. Мечкарево 
Свинеферма, с. Роза