Хранене на животнитеХраненето е най-големия разход в процеса на производството на мляко. Затова, да се оптимизира управлението и технологията на хранене е доходна инвестиция, която може да подобри производителността, репродуктивността и здравето на цялото стадо, като същевременно намали влиянието върху околната среда.

DeLaval предлага системи и продукти за хранене, които подобряват ефективността на животните, независимо от съществуващата стратегия за хранене и ситуацията във фермата.

Фуражораздаващи ремаркета
Фуражораздаващи ремаркета
Автоматизирани хранителни станции
Автоматизирани хранителни станции
Робот за прибутване на храна DeLaval OptiDuo
Робот за прибутване на храна DeLaval OptiDuo
Хранителни ленти
Хранителни ленти
Хранилки
Хранилки