Оборудване за месодайни ферми

оборудване на ферми, оборудване за ферми

МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО - АГРИТОП ИЗГРАЖА И ВНЕДРЯВА ЦЯЛОСТНИ СИСТЕМИ

АГРИТОП извършва цялостно проектиране, изграждане и оборудване на ферми в сектор месодайно говедовъдство.
Добрият проект и качественото оборудване е гаранция за ефективност, висока производителност и добро управление на фермата.
Всяка технология на отглеждане на животните налага спазване на определени стандарти по отношение на  оборудване и експлоатация. 


ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ – ОБМИСЛЕНИ И ЕФЕКТИВНИ

Агритоп работи в тясно сътрудничество с чуждестранни доставчици на системи и техническо оборудване на обори за отглеждане на всички възрастови групи месодайни породи говеда. Поене, хранене, почистване на оборски тор, създаване на оптимален микроклимат, автоматизирано настилане със слама на легловите зони и др.

ОТЛИЧЕН КЛИМАТ 
Проектиране за създаване на най-добрия микроклимат. За покривите се използват различни конструкции,  както при всички сгради специално внимание се обръща и на климата вътре в тях. Използват се ветрозащитни щори, капандури и вентилационни системи.

НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАС И ЖИВОТНИТЕ ВИ
Ние планираме съвременен и перфектно обмислен комплексни ферми. Заедно с Вас намираме оптималното решение, което осигурява най-добрите условия за повишаване на производителността на животните Ви, съобразено с конкретните условия, в които работите Вие!
Нашият екип ще ви помогне да разработите вярното решение за Вашата ферма, като вземем предвид всички важни точки и вида животни.


Разгледайте част от изградените и оборудвани от нас ферми и се убедете в опита ни:

Реализирани проекти