Решения за оборски тор

Опит и инженерингово проектиране за създаване на ефективно и екологично решение за управление на оборски тор.

Ние, екипът на Агритоп, работим с производители лидери в сферата на оборудване за оборски тор, за да гарантираме, че предлагаме на нашите клиенти най-надеждните, енергийно ефективни и рентабилни решения за почистване, хомогенизиране, съхранение и оползотворяване на оборски тор на пазара.

Агритоп има богат опит в разработването и изпълнението на Европейски проекти, съобразени с всички изисквания за хуманно отношение и екологичност.

Нашият екип от инженери създава практични, добре обмислени и съобразени с комфорта на животните екологични решения, съобразени със „зелените“ политики на ЕС.

Повторното използване на животинския тор повишава доходите в животновъдната ферма. Оборският тор не е отпадък. Той е ценна храна за растенията и почвата, източник на енергия и важни вещества.

 

Mиксери RECK
Mиксери RECK
Лагуни и торища
Лагуни и торища
Торопочистващо оборудване
Торопочистващо оборудване
Цистерни за течен тор
Цистерни за течен тор
Ремаркета за твърд тор
Ремаркета за твърд тор
Торови инжектори
Торови инжектори
Тороразпръскващи крилатки
Тороразпръскващи крилатки
Пасищни инжектори
Пасищни инжектори