ФИНАНСИРАНЕ

С правилния тип финансиране Вие реализирате мечтаната ферма.


Предлагаме съвместно с най-големите банки и финансови институции в страната финансови услуги, които отговарят идеално на вашите нужди: Вие решавате срока, както и размера на вноските.

ЛИЗИНГ:
Финансовият лизинг е един от най-популярните продукт за закупуване на машини и оборудване. Ние в Агритоп работим с максимално усъвършенствани лизингови схеми с персонален подход за финансиране на на Вашия бизнес:
 • 1-5 години срок на изплащане
 • 100% съдействие при кандидатстване за финансиране с лизинг
 • Минимална встъпителна вноска
 • Ниски лихви
 • Индивидуален погасителен план
 • Равни или сезонни вноски
 • Без допълнителни обезпечения
 • Опростена и бърза процедура

Нашият екип се занимава с всички процедури по регистрацията и застраховането на селскостопанските машини. Вие се възползвате от преференциални лихви, като по този начин получавате лизингова схема, която отговаря идеално на Вашия месечен бюджет.

Вашите ползи:
- Спестявате време и усилия, вследствие на кратките срокове за одобрение и цялостната услуга за съдействие по кандидастване;
- Чрез богатия избор на схеми за разплащане, вие можете да изберете такава схема, която максимално да отговаря на вашите нужди.
- Нашите преференциални лихви ви дават възможност да получите възможно най-ниската месечна вноска.

ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ:
Банково финансиране с оптимален погасителен план и облекчени изисквания за обезпечаване
 • 1-10 години срок на изплащане
 • 100% съдействие при кандидатстване за кредит 
 • Индивидуални погасителни планове
 • Ниски лихви
 • Опростена и бърза процедура
 
Реализирайте Вашия бизнес проект още сега.


За повече информация относно различните схеми на плащане, които може да Ви предоставим може да се обърнете към най-близкия до Вас търговски представител.

ФИРЕМНО ФИНАНСИРАНЕ DELAVAL
ЗАПОЧНИ ДА ПЛАНИРАШ БЪДЕЩЕТО, ДНЕС!

Ние разбираме, че когато започвате нов проект и когато планирате закупуване на оборудване за нови или съществуващи ферми сте изправени пред необходимостта от значителни собствени финансови ресурси. Изграждането на ферми, промишлени сгради, инфраструктура и др. изисква занчителни инвестиции. Оборудването на съществуващите ферми, за да се произвеждат конкурентни продукти, изисква оборотни средства. Лизинговата програма, реализирана от DeLaval и Агритоп, ще Ви позволи да се справите с това, като закупите необходимото оборудване на лизинг за период до пет години. Лизингът е правилният избор на ефективен инвестиционен инструмент.


Можете да се свържете с нас, за да получите предложение за финансиране и да се сдобиете лесно и бързо с най-модерното доилно оборудване DeLaval още днес.