Кариери

Агритоп е сред най-динамично развиващата се фирми в сектор животновъдство в България.
Има изградени над 300 обекта в цялата страна - нови ферми и реконструкции. Фирмата затвърждава лидерските си позиции в сектора на селското стопанство с богатия си опит в планирането, проектирането и изграждането на животновъдни обекти, предлагайки цялостна концепция от една ръка. 
 
АГРИТОП е официален представител за България на утвърдени световни лидери в сектор Животновъдство.


Качеството и издръжливостта на нашите продукти, както и иновативните решения, съобразени с изискванията на клиентите, са това, което ни отличава.

Нашата цел е да представим на фермерите възможността да придобиват повече знания за оборудването на сградите и отглеждането на животните, за да работят в посока по-добри резултати. Компанията влага огромен ресурс за практически и теоретични обучения за придобиване на знания за ефективно управление на животновъдните стопанства. Ние разполагаме с търговско-сервизни центрове в градовете Долни Дъбник, Стара Загора и Русе и складови бази в София и Монтана.

Ако търсите възможности за професионално развитие в Селското стопанство, ако искате да работите сред млади, мотивирани и амбициозни колеги, Агритоп е подходящото място за това.

Ние Ви предлагаме:
 • Кратки процеси на вземане на решения, сплотеност и приятелска среда – това е, което ценим и на което държим.
 
 • Отлични условия на работа
 
 • Сигурно усещане за работа в утвърдена фирма, съчетано с честна комуникация на равни начала и възможност за дългосрочно професионално бъдеще. Вижте нашите свободни позиции:  

17.03.2023 г.

За областите София, Плевен и Стара Загора

Основни задължения:

 

 • Ремонт на машините и съоръженията;
 • Да извършва профилактика на оборудването и съоръженията при клиентите;
 • Да извършва периодични прегледи, текущи, основни и аварийни ремонти на оборудването;
 • Консултира клиентите за възможни проблеми в работата на машините;
 • Водене на дневниците за отстраняване на повреди;
 • Води отчетност на използваните от него материали и резервни части;
 • Предлага и извършва подобрения на оборудването.

повече»
17.03.2023 г.

За Югоизточна България

Основни задължения:

 • Търси и привлича нови потенциални клиенти за работа с компанията;
 • Поддържа контакт с настоящите клиенти на фирмата 
 • Инициира и организира срещи за продажба на селскостопанска техника и оборудване
 • Извършва дейности като: изготвяне на оферти, преговаряне на условия и сключване на договори
 • Ежедневно презентира компанията и нейните продукти със задълбочени познания за предлаганите от компанията продукти и услуги;
 • Цели постигането на поставени цели за обем продажби;
 • Поддържа дългосрочни взаимоотношения с клиентите и контакт след реализиране на продажбата;
 • Ежемесечно изготвя работни отчети за извършената дейност.

повече»