Оборски тор

Работим с производители лидери в сферата на оборудване за оборски тор, за да гарантираме, че предлагаме на нашите клиенти най-надеждните, енергийно ефективни и рентабилни решения за почистване, хомогенизиране, съхранение и оползотворяване на оборски тор на пазара.


Как да третирате тора екологично и да намалите вредните емисии? 
Решения и продукти подходящи за Инвестиции за екология. Вижте тук


 

Почистване на тора
Почистване на тора
Субщангова линия
Субщангова линия
Лагуни и торища
Лагуни и торища
Тракторни миксери за лагуни
Тракторни миксери за лагуни
Покрития за лагуни
Покрития за лагуни
Резервоари за течен тор
Резервоари за течен тор
Цистерни за течен тор
Цистерни за течен тор
Ремаркета за твърд тор
Ремаркета за твърд тор
Торови инжектори
Торови инжектори
Пасищни инжектори
Пасищни инжектори
Тороразпръскващи крилатки
Тороразпръскващи крилатки

Актуални промоции

'