Новини

Партньори и тренери в първата българска „Академия за фермери“
Партньори и тренери в първата българска „Академия за фермери“
08.04.2016 г.

Първата българска Академия за фермери се проведе от 4 до 7 април тази година. Събитието бе официално открито в хотел Национал в гр. Сливен от кмета на общината Стефан Радев. Организатор на събитието е DLG - най-голямата фермерска организация в Германия. На официалното откриване г-н Улрих Веструп, вицепрезидент в DLG и потомствен фермер в голяма кравеферма с инсталация за биогаз и земеделско производство, поздрави партньорите на събитието за това, че дават възможност за развитие и обучение на българските фермери.
Като фирма с тясна насоченост в областта на животновъдството, предлагаща цялостни решения в оборудването на животновъдните стопанства, приехме с охота да бъдем партньори и тренери в Академията.
21 български фермери бяха участници в теоретичното и практическо обучение. Академията продължи три пълни дни, като практическите упражнения се провеждаха във модерна кравеферма на фирма ЖИМ, край Сливен, която е проектирана, изградена и оборудвана от нас.
Основните теми, които бяха обхванати по време на Академията бяха:
Организацията на работа във фермите
Повишаване здравния статус на животните
Отглеждане на телета
Грижа за боксовете
Доене и хигиена на млякото
Хранене
​По време на практическите упражнения фермерите бяха разделени на две групи, преминавайки практически през темите заложени в теоретичната част. По време на  втория ден от обучението фермерите успяха да видят нагледно висококачествената доилна инсталация DeLaval, с която е оборудвана сливенската кравеферма. Доилната зала тип рибена кост е със отлично позициониране на кравите, с лесен достъп на дояча до вимето, с голяма сигурност и повече бързина. Този тип зали са много подходящи и за помещения с по малка- ширина. Доилната инсталация е оборудвана с млекомери, с които се следи за проточността на млякото (кръв в млякото) за предотвратяване на мастити. Той разясни още за вакуум системата, която отвежда млякото директно в охладителен елипсовиден млечен танк за съхранение, гарантиращ висока хигиена и запазване качеството му. Безспорно голям интерес предизвика у фермерите  автоматизирания робот за хранене на телетата Delaval, който сам дозира и приготвя млякото. Управителя на фермата го нарече „нашата гордост“, снижил до нула стомашно-чревните разстройства при телетата.
В последния ден от Академията фермерите имаха възможността да дадат обратна информация за обучението. Повечето от тях споделиха, че за тях то е било много полезно и се радват на възможността за обмяна на опит, и ще работят в посока подобряване на организация на работния процес, подобряване качество и хигиената на млякото, определяне на проблемните крави, определяне качеството на силажа.
В края на обуението г-н Улрих Веструп благодари на фирма „Жим“ за това, че са предоствили фермата си практическите занимания и ги похвалиха, като оцениха кравефермата много високо.
“ Благодарим на целия екип на фирмата за това фермата ни сега да е в този вид. Благодарение на техните професионални съвети и напътствия нашата кравеферма днес може да бъде за пример и дори база за обучение“.
Участниците в Академията получиха DLG сертификати за преминали обучението.