Реализирани проекти

НАПРАВИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР СЕГА И РАБОТИ БЕЗПРОБЛЕМНО В БЪДЕЩЕ!

20 години модернизираме, оборудваме и поддържаме
ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЩИ ФЕРМИ

Ако искате да подобрите работните процеси, да повишите здравето на животните, да се решите проблема с работната ръка и да получите съвсем нов начин на живот във фермата изберете Агритоп.

Нашите решения са индивидуални и подходящи както за малки ферми, така и за средни и големи.

Нашият опит и екип от експерти ни дава възможността да предложим добре обмислени решения, които разработваме индивидуално за всеки клиент.
АКО РАЗГЛЕЖДАТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВАШАТА ФЕРМАТА ВЯРВАМЕ, ЧЕ НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА НАЧАЛО Е РАЗГОВОР С НАС

Кравеферма Агросис, село Веселец
30.04.2024 г.

Кравефермата в село Веселец, община Завет е един от първите проекти на фирма Агритоп реализран през 2009 година.
Тогава заедно с немски парньори проектираме и изградаме един обор за 310 крави и доилен център с родилно. 
През 2023 г. реализирахме нов проект във фермата, с който модернизирахме и надграждаме стопанството с автоматизации и системи за управление на стадо, доене, електронно управление на климата, съоръжения и машини за оползотвояване на оборския тор.
Вече елитните животни порода Монбелиард се доят с автоматизирана доилна зала 2x12 с бърз фронтален изход и система за управление на стадото DeLaval

 

повече»
Оборудване в кравеферма ЕТ ЛЕЙБЕР - МЕХМЕД МУХАРЕМ
29.04.2024 г.

Реализаран проект от Агритоп по мярка 4.1 в с. Старо селище, общ. Исперих.


Животните във фермата се отглеждат на оборeн принцип, като целогодишно са настанени в специализирани сгради за съответните технологични категории животни, където внедреното оборудване от Агритоп осигурява необходимите условия за отглеждане, хранене и поене на животните.
С оборудването се внедрят в съществуващата кравеферма автоматизации и системи за: доене, хранене, управление на стадо крави, технологично оборудване и машини за оползотворяване на оборския тор от отглежданите животни.

повече»
Цялостно оборудване на кравеферма ЗП Сали Манджунджи
29.04.2024 г.

Реализаран проект от Агритоп по мярка 4.1 в гр. Цар калоян

Оборудване в обор за 40 дойни крави с помещение с Доилна зала DeLaval тип Рибена кост 2х4 с капацитет за едновременно издояване на 8 крави, с електропулсатори и автоматично отнемане на доилните апарати и чакалня.
Оборудване за кравефермата и машини за обслужване на животните.

повече»
Кравеферма ЗП Юлия Узунска, село Алфатар
28.04.2024 г.

В стопнството на ЗП Юлия Узунска се отглеждат 200 крави и обработват земеделски земи. Агритоп има три проекта със земеделския производител за модернизиране и подобряване на условията и земеделските практитки в стопанството. Тази година реализрахме първата част с модернизацията на съществуващи обори, централен млекопровод DeLaval и монтаж на фуражна кухня със силоз за съхранение с капацитет 10 куб.м и шнек за изправане на фуража.
 

повече»
Доилна зала DeLaval 2x6 и оборудване в кравеферма Ривър Милк
18.04.2024 г.

Изпълнен проект по мярка 4.1 - доилна зала DeLaval 2x6, оборудване на ферма, телескопичен товарач Weidemann T6027, ремарке за тор Joskin

Доилната зала DeLaval, тип Рибена кост 2х6 е с електропулсатори, автоматично отнемане на доилните апарати, млекомери с електронно измерване на млякото, с функция за отчитане на кръв и електропроводимост.

повече»
Оборудване на свинеферма, гр. Бяла
21.06.2023 г.

Цялостно оборудване за отглеждане на свине в съществуваща сграда.

Оборудването в свинефермата е на австрийската фирма Schauer Agrotronic GmbH и включва:

Оборудване зона угояване и зона свине-майки с автоматизирано хранене, система за автоматично управление на климата и поене.

повече»
Кравеферма за 120 животни в село Ярлово
18.05.2021 г.

Изпълнен проект по мярка 4.1 - Проектиране, изграждане и оборудване на ферма за отглеждане на млечни крави.

Цялостно оборудване на ферма за млчени крави и внедрена доилна залата DeLaval, тип Рибена кост 2х6 с електропулсатори, автоматично отнемане на доилните апарати и отчитане потока на млякото с чакалня, с капацитет да поеме група животни. Придвижването на животните  от легловите зони до доилната зала ще се извършва за кратко време, съответно ще съкрати общото време за издояване и ще повиши мерките за биосигурност. Излизането на кравите след доене се извършва обратно по най-краткия път директно към зоната за отглеждане на животните.Към доилната зала има помещение за съхранение на млякото с разположен вътре охладителен танк за мляко, миеща система към доилната зала и висококачествена вакуум помпа.
 

повече»
Ролетни врати за кравеферма, гр. Кортен
15.04.2021 г.

За максимален комфорт на животните, пълно задоволяване на техните нужди и отлично здравословно състояние, оборудвахме сградата, в която се отглежда елитното стадо ЕТ "ДИАНА-МИ-МИНЧО ИВАНОВ" с най-здравите немски ролетни врати Agrotel.
 

повече»
Оборудване на ферма за месодайни овце, с. Рабиша
08.04.2021 г.

Технологичното оборудване включва: 
Хранителни ленти за овце с фиксатори и бункери за концентриран фураж -  2 броя линии, с дължина по 24,00 м.;
Хранителни ленти за овце с фиксатори и бункери за концентриран фураж -  2 броя линии, с дължина по 42,00 м.;
Дървени прегради за боксове;
Метални тръбни огради за боксове;
Външни дворове с хранителни пътеки;
Хранилки и поилки;

 

повече»
Еко Ферма Лепица
08.03.2021 г.

Проектиране и оборудване от Агритоп на овцеферма в село Лепица. С технологичните решения са създадени най-добри условия за отглеждане на овце млечно направление.
 
Оборудването включва доилна зала DeLaval SG 2x12, с бърз изход, с 24 места за доене и 12 доилни апарата, автоматизация измерване на потока на млякото, вакуум система, миещо устройство и цялостно технологично оборудване за всички групи животни.

 

повече»
Реконструкция на обор К200, Ботевград
07.03.2021 г.

Реконструкция на обор К200 за угояване на мъжки телета.

Сградата е напълно реконструирана, монтирани са ветрозащитни щори на дългите фасади на сградата и фунара на покрива. Хранителната пътека е двустранна оборудвана с ограничителна тилна тръба, покритие от епоксидна смола и бързо отваряеми ролетни врати.
Входовете на торовите пътеки са оборудвани с двукрили врати от поцинкована рамкова конструкция.

 

повече»
Ферма ЕРБУЛЛ, Банско
14.12.2020 г.

Във фермата се отглеждат 180 животни – млечно и месодайно направление. Животните са от породите Симентал и Лимузин. Обработват земеделска земя, на която отглеждат царевица, зърно и други земеделски култури за изхранване на животните и пасища.
Във фермата Агритоп реализира - външна хранителна пътека с фиксатори по хранителния фронт, станок за ветеринарни манипулации за млечни крави, чесалка за крави DeLaval, товарачи Weidemann и фуражен цех Riela.

повече»
Кравеферма с. Трем - Цялостно проектиране и оборудване на нов обор
31.07.2020 г.

"Избрах Агритоп отново да изпълнят проекта, защото вече съм убеден в качеството на оборудването и ефективността на технологичните решения, които внедряват. Много важно за мен е също, че от тях получавам цялостно решение.", Самет Басри, управител на “Екани” АД 
След реализирането на първия проект на фирма “Екани” през 2010 г. в животновъдното им стопанство Агритоп изцяло проектира и оборудва нова сграда за 130 дойни крави.
"Целта на тези инвестиции, които правим е да оптимизираме ежедневните работни задачи, да минимизираме още разходите, да поддържаме добро състояние на животните, съответно да повишаваме качеството и увеличаваме производството. С работещите технологични решения от Агритоп успяваме да го постигнем!"

 

повече»
Кравеферма, с. Венец
22.07.2020 г.

Оборудване на кравеферма за отглеждане на млечни крави.
Във фермата на семейство Узунови Агритоп изпълнява проект през 2006 година. И днес оборудването е работещо и в отлично експлоатационно състояние.

Оборудването включва: 

повече»
Семейна кравеферма, с Любенец
22.07.2020 г.

„От години работим с Агритоп, първия проект, който изпълнихме с тях беше за торище и машини за оползотворяване на тора Joskin. През 2012 по мярка 121 отново с тях направихме и реконструкция на съществуваща сграда и монтирахме доилна зала DeLaval 2x3, рибена кост с танк за съхранение и охлаждане на млякото DeLaval и фуражораздаващо ремарке. Във фермата работим цялото семейство, единствената ни дейност е животновъдството, за това избираме внимателно какво купуваме, за да е издръжливо и да работим по-лесно. Модернизираме нещата стъпка по стъпка. Доверяваме се изцяло на Агритоп, защото каквото и да сме взели от тях се е оказало много качествено и работи без проблеми вече 10 години. Имаме тяхната подкрепа и реагират много бързо за всичко."
 

повече»
Доилна зала DeLaval Parallel 2x24
01.07.2020 г.

В същвствуваща модерна кравеферма, в която се отглеждат 500 дойни крави, екипът на Агритоп изпълни планиране и монтиране на високотехнологична доилна зала DeLaval Parallel 2x24.
Доилната зала е с пълна автоматизация и система за управление на стадо DeLaval DelPro.

повече»
Кравеферма Караджа-ФАГ, с. Драгомъж, Исперих
30.06.2020 г.

Проектиране и оборудване на животновъдно стопанство за млечни крави.
Стопанството се състои от две сгради за отглеждане на животните и една сграда с доилна зала, млечно отделение и родилно.
Агритоп внедрява в стопанството доилна зала  DeLaval PARALLEL 2x16 с автоматично отнемане на доилните апарати, електронно измерване на млякото и отчитане на кръв и електропроводимост.

повече»
​Семейна козеферма, Ябланово, Котел
25.06.2020 г.

Изпълнен проект по мярка 4.1 от Агритоп през 2016 г., който включва проектиране, изграждане и оборудване на Козеферма в село Ябланово.
В козефермата се отглеждат 350 кози, от които 180 се доят.

"Доенето с DeLaval ни облекчава много - лесно се работи с инсталацията и процеса е много бърз. DeLaval ни решава проблема с основното - намирането на работна ръка. Агритоп създадоха фермата така, че да семейството ми и още един работник да можем да се справяме с ежедневните задачи.", Зейнел Гази
 

повече»
Оборудванe на овцеферма и инсталиране на доилна зала DeLaval, Етрополе
22.06.2020 г.

В овцефермата се отглеждат 450 овце порода Западно Старопланинска овца.
През 2017 г. собствениците на фермата изпълняват проект по мярка 4.1 съвместно с Агритоп. В съществуваща сграда Агритоп внедрява Доилна зала за овце DeLaval SG 2x18/36, с 36 места за доене и 36 доилни апарата с електронно измерване на млякото и автоматично отнемане на доилните апарати.
След внедряването на Доилна зала DeLaval във фермата постигат 35% увеличение на млеконадоя и много високо качество на млякото. Животните са биологично сертифицирани, една част от добиваното суровина се реализира от фермерите като сирене и мляко собствено производство, а останалата продават на мандра.


 

повече»
Овцеферма, Северна България
01.06.2020 г.

В съществуваща овцеферма Агритоп извършва проектиране и внедряване на нов доилен център,  технологично оборудване и машини за овцефермата;
В доилният център е монтирана доилна зала DeLaval SG Parallel Midiline 2x12 с електронно измерване на млякото и автоматично преместване на доилните апарати, с миещо устройство и висококачествена вакуум система; oхладителeн танк за съхранение на мляко DeLaval с капацитет 1650 л и електронно измерване на млякото;

повече»
Оборудване за доене DeLaval, с. Асен, Стара Загора
19.05.2020 г.

Централен млекопровод DeLaval, гарантиращ отлично качество на млякото, намалявайки тежката ежедневна работа на доячите. 

"С Агритоп изпълнихме проектa  по мярка 121 през 2013 година. От тогава до сега с оборудването от тях не съм имал никакъв проблем. Повечето колеги в района все се оплакват, все не им работи нещо, ремонтират, поправят... Съветвам ги: Ако гледате напред в бизнеса препоръчвам DeLaval, шведско е и много здраво!", Гариб Солак
 

повече»
Свинеферма, с. Роза, Ямбол
27.01.2020 г.

Цялостно проектиране и оборудване от Агритоп на свинеферма за отглеждане на 3500 прасета за угояване.
 
Агритоп работи съвместно с утвърдени немски производители на оборудване за свинеферми и извършва цялостно проектиране и изграждане на ферми за отглеждане и угояване на свине.


 

повече»
Обор за майки и сухостойни крави във ферма  ЕТ Боряна Златанова, Желязно
13.11.2019 г.

Изграждане на обор за майки и сухостойни крави в пловдивската ферма  ЕТ Боряна Златанова. Той е третият обор в стопанството след оборудването от Агритоп на първите два през 2015 г. -  за дойни крави с родилни боксове и доилна зала и обор за подрастващи животни.
Вижте първия етап от инвестицията
Технологично решение за новия обор е разработено от Агритоп. Той е с дълбока сламена постеля и почистването му ще се извършва с товарач Weidemann. Оборът е с достатъчно височина за да осигурява необходимото количество въздух и светлина. 

повече»
Кравеферма за месодайни крави, село Босна
01.11.2019 г.

В стопанството на Агрозем милк пре 2019 изпълнихме проект с изграждане на дворно пространство към боксове при съществуващ обор и покрита хранителна пътека.
Дворчетата са от поцинковани врати, а хранителният фронт е решен с регулируема при всеки бокс двуредова тилна тръба спрямо възрастта на животните. 

повече»
Дървен обор за угояване на мъжки телета, с. Ковачица
28.10.2019 г.

Изграждане на обор за угояване на мъжки телета с дървена конструкция. Технологията по проекта е немска, разработена съвместно с инвеститора, „Агритоп“ и техните немски консултанти.

Първият етап от голямото инвестиционно намерение - изграждане на цялостен животновъден комплекс е реализиран през 2015г.  и представлява четири обора за майки с телета Вече е реализиран и вторият етап – изграждане на обор за угояване на мъжки телета с дървена конструкция.

повече»
Кравеферма, с. Глуфишево - Цялостно проектиране и оборудване на нов обор с капацитет 230 животни
28.06.2019 г.

"С Агритоп работим от много години, с тях реализирахме първия проект за изграждане на обор с доилен център DeLaval през 2015 г. Сега отново избрахме тях, защото са изключително лоялни, оказват ни много помощ в процеса на работа - със съвети и с представяне на съвременни и работещи решения."
Първият реализиран проект на фирма ЖИМ ООД
Новият обор е с капацитет за 230 крави с индивидуални боксове за с поцинковани конструкции и матраци, изработени от специална сиснетична оплетка на горния слой и пълнеж със специален мек материал, издържлив на високо натоварване;

повече»
Реконструкция на обор К200, с. Самуилово, Сливен
14.03.2019 г.

След изграждането на модерен доилен център с доилна зала DeLaval, тип ПАРАЛЕЛ 2х12 през 2014 г., в кравефермата на семейство Малеви Агритоп извършват реконструкция на стар обор през 2018 г.
В реконструирания обор е внедрена система за почистване на тора със скрепери, делители и гумени легла за животните, вентилатори и чесалки DeLaval и групови поилки.

повече»
Кравеферма, с. Трем, Шумен
13.03.2019 г.

„В обора цялото оборудване е от Агритоп – гумени матраци за легла, делители, тилна тръба по хранителния фронт, система за почистване на тора и чесалки. По това оборудване за 10 години не съм променял или поправял нищо. Това мога да нарека възвръщаемост на инвестицията. В момента изграждаме нов обор отново с тях!“, Самет Басри
Първият обор в стопанството е проектиран и оборудван от фирма Агритоп през 2010 г.
Отворени страничните фасади с ветрозащитни щори, осигуряващо много добро движение на въздуха в сградата по естествен начин - намаляване на амоняка във въздуха и навлизане на свеж въздух и оптимизиране на климата.


 

повече»
Биологична овцеферма в гр. Долни Дъбник (ВИДЕО)
12.04.2018 г.

Модерната овцеферма в гр. Долни Дъбник с капацитет 2000 овце е проектирана и оборудвана изцяло от Агритоп.
Агритоп разработва и прилага съвременна технология за отглеждане на млечни овце.
Овцефермата се състои от две сгради за отглеждане на животните и една с доилен център, селекционно и зона агнета;
Сградите са с ветрозащитни щори, които осигуряват дневна светлина и отлична вентилация, с което е постигнато: 

 

повече»
Кравеферма, село Окорш, 2010 г.
15.12.2017 г.

Първият реализиран инвестиционен проект с Агритоп се изпълнява през 2010 година.
Проекта включва внедряване на доилна инсталация DeLaval рибена кост 2х6 и закупуване на товарач Weidemann 2070Т.
 

повече»
Ферма за крави и биволи, с. Дерманци, Ловеч
07.07.2017 г.

Фермата е проектирана, изградена и оборудвана от фирма Агритоп. 
Във фермата е внедрен модерен централен млекопровод, гарантиращ отлично качество на млякото, намалявайки тежката ежедневна работа на доячите. DeLaval предлага най-добрата технология за доене при фиксирано отглеждане. Цялата програма за централния млекопровод е проектиран и изграден съгласно условията за доене и събиране на млякото. Високотехнологичните доилни апарати са с клъстери от най-висок клас. Те са с измерване на количеството мляко и система стабилизираща вакуума, за постоянен вакуум при доене, независимо от млечния поток. 

повече»
Био кравеферма, с Добрoдан, Троян
24.06.2017 г.

"Най-важното за фермерите е накрая кой застава зад тях - сервиз, поддръжка и отношение, а аз намирам "Агритоп" за коректна компания, Иван Данчев, собственик на биоферма с Добродан.
"Weidemann е марка, която си държи на качеството, а „Агритоп“ в ролята си на търговец, е изключително коректна компания. Работя с тях от 2012 г. и си имаме взаимно доверие, каквото се каже, се изпълнява.", 
Иван Данчев


Цялото интервю с Иван Данчев ...

повече»
Овцеферма, гр. Съединение, Пловдив
03.04.2017 г.

Амбициозен екип от професионалисти  отглежда в гр. Съединение 2 600 елитни овце порода Лакон за мляко. С помощта на специалистите от фирма "Агритоп" продължават да надграждат елитното племенно стопанство и да създават стандарти за ефективно животновъдство.

"Имахме доста проблеми както с проектирането, така и с доилното оборудване, които успяхме да отстраним с помощта на компетентната намеса на специалисти и колеги от Италия. След което по препоръка на италиански експерти от DeLaval се обърнахме към Агритоп за сервиза  поддръжката. Оттогава имаме много ползотворно сътрудничество с фирма „Агритоп“. Сега в модерната залата се доят 900 овце за 2 часа.", Елена Усталъкова, проджект мениджър на ферма Верде.
В овцефермата се отглеждат 2600 животни Лакон.
В овцефермата са монтирани 3 броя автоматизирани хранителни ленти.

 

повече»
Техника за силажиране в ​биогаз инсталации, Пловдив (ВИДЕО)

​“Благодарение на качествените полиетиленови ръкави и техника за силажиране на Будиса Баг, както и  доброто сътрудничество с фирма Агритоп, ние вече 5-та година нямаме проблеми със силажирането или некачествен силаж за захранване на инсталациите.”Инж. Чавдар Айгътов, управител на биогаз централата, с. Черноземен, Пловдив
Двете биогаз инсталации, изградени и управлявани от фирма “Еллон” край Пловдив, работят с техника за съхранение и консервиране на силаж Budissa Bag от Агритоп. От създаването на биогаз инсталациите нашите клиенти силажират само в полиетиленови чували Budissa bag и с помощта на ремаркета и цистерни Joskin  

повече»
Кравеферма, с. Глуфишево, Сливен (ВИДЕО)

​„С Агритоп работим от много  години. Изключително доволни сме от партньорството с фирмата. Благодарение на техните консултации, успяхме да изпълним вече няколко проекта заедно. Благодарение на Агритоп и на това, което те направиха тук увеличихме много млеконадоя. Много сме щастливи да видим фермата си в този вид. Оборудването, обора за кравите и залата за доене са неща, които преди само сме гледали по клипове от модерните западни ферми, а сега вече това е реалност във нашата ферма. Това ни гарантира спокойствие и продуктивност на кравите, пести ни време и ...“Живка Атанасова, собственик

повече»
Кравеферма, с.  Желязно, Пловдив, 2015 г. (ВИДЕО)

"Ще продължаваме да работим с „Агритоп”, тъй като сме много доволни от съвместната ни работа. Спрели сме избора си на тях, защото са професионалисти, гъвкави са и са на разположение 24 часа в денонощието.", Д-р Мариел Мерджанов, управител на кравефермата
Кравеферма за отглеждане на млекодайни крави и малди телета. Обектът е изпълнен изцяло от Агритоп.
Оборудването е на шведския производител DeLaval, световен лидер в техниката за доене и оборудване за животновъдни ферми за отглеждане на крави, биволи, овце и кози. 

 

повече»
Ферма за отглеждане и угояване на крави и телета, с.Ковачица, Mонтана, 2015

„С Агритоп изградихме ферма-образец, отговаряща на най-модерните тенденции за месодайно говедовъдство в Европа. Експертите на фирмата и немските им партньори покриха високите ни изисквания и крайният резултат е перфектно изпълнен проект. Фермата е проектирана и оборудвана съгласно всички изисквания и норми за ефективно отглеждане на месодайни породи говеда, което оптимизира максимално количеството и качеството на продукцията ни“Стефка Боева, представител на фермата
Животновъдната ферма е ферма за отглеждане и угояване на 350 крави и 125 млади животни. Тя се намира близо до Монтана Този обект изцяло проектиран и оборудван от Агритоп се състои от четири обора за крави и телета.

 

повече»
Кравеферма, с. Самуилово, Сливен, 2014 (ВИДЕО)

„Благодарение на модерната доилна инсталация и системата за управление на стадото във фермата ще се поддържат високи нива на хигиена, прецизен контрол на животните и очакваме това да допринесе за повишаване на млеконадоя. Доилната зала позволява автоматизиране на целия процес на доене, което ще спести време и ще запази високото качество на млякото. Инсталацията е и с вградена система за измиване и дезинфекциране. Към момента в кравефермата се отглеждат над 800 крави и с новия модерен доилен център ще се превърнем в най-модерната ферма в България.Също така много съм доволен от съвместната работа с АГРИТОП“, Филип Малев, собственик на кравефермата 
 

повече»
Свинеферма, с. Мечкарево, 2014

"Избрах АГРИТОП и не сбърках, изпълнението е иключитено качествено. Виждал съм и други животновъдни ферми, изградени от АГРИТОП, освен това ми предложиха немско оборудване, което е изключително качествено и позволява свинекомплексът да отговаря на всички европейски критерии за хуманно отглеждане на животните. Обслужването и сервизът им е на много високо ниво.", Петър Байчев, собственик на свинефермата 
 

повече»
Кравеферма, с. Марково, Шумен

„Сами разбрахме, че механизирането е начина да продължим с животновъдството, което е нашата основна дейност. Вече вървим само в тази посока – да намалим максимално ръчния труд, защото работна ръка трудно се намира. Започнахме да работим с Агритоп, защото  ни предложиха подходящи за нас решения“, Георги Георгиев, собственик на кравефермата

В кравефермата се отглеждат млечни крави и тяхното поголовие. Агритоп внедрява система за почистване на тора в обора със скрепери и централен млекопровод DeLaval с шест доилни апарата и охладителен танк за съхранение на млякото DeLaval.
 

повече»
Ферма за отглеждане и угояване на телета, гр. Ботевград, 2015

"В лицето на "Агритоп" открих истински съмишленици.Точни, комуникабелни, истински професионалисти. Много съм доволна от брилянтно изпълнение на фермата, както и от оборудването, което е на световно равнище", Валя Семкова, собственик на фермата
И добавя, че продължава да работи с тях. Фермата край Ботевград представлява ферма за отглеждане и угояване на 150 телета. Това също е цялостен проект на Агритоп, като проектиране и оборудване. 

 

повече»
Кравеферма, с. Смирненски, Монтана (ВИДЕО)

​„Самите ние животновъдите вече трябва да наблягаме на модерните технологии, тъй като те спестяват от  средства, работна ръка и скъпото лечение на животните. След като изградихме и оборудвахме с АГРИТОП новия обор и внедриха модерната доилна зала, животните ни вече са по здрави и увеличихме млеконадоя с около 30 %.", Боряна Благоева, собственик на кравефермата 
Фермата е проектирана, изградена и оборудвана от  АГРИТОП. Обекта включва обор за 150 дойни крави и телета. Доилната инсталация е тип Паралел DeLaval 2x8 


 

повече»
Овцеферма, гр. Белене, 2014

"Почти всичко в овцефермата ни е доставено и монтирано от фирма АГРИТОП - цялото оборудване на фермата, като започнеш от доилната инсталация, мнинеш през млечната вана с капацитет 600 л, оборудването на фуражната кухня, на битовата сграда, двете ремаркета Joskin, балопресата, товарача Weidemann, кофата и цялото офис оборудване и стигнеш до компютрите и хладилниците - всичко до ключ. Много сме доволни от съвместната ни работа с АГРИТОП, приемаме ги за наш партньор и затова ще продължим да работим с тях и при следващите ни проекти", Красимир Вълков, управител на кравефермата 

повече»
Овцеферма, с. Писарово

„Изключително доволна съм от съвместната ни работа с Агритоп, бързата им реакция, навременното обслужване и осигуряване на резервни части и консумативи. Наскоро имахме проблем с токов удар, беше късно вечерта, сервизният им екип пристигна във фермата за 20 минути и проблема беше отстранен. В лицето на Агритоп открихме правилния партньор“, Теодора Вълова собственик на овцефермата
В овцефермата в плевенското село Писарово се отглеждат около 1000 овце - асав, аваси и плевенска черноглава. Доенето се извършва с модерна доилна зала DeLaval  2Х12 SG паралел за овце.
Модерната доилна зале е първата за България с новата конструкция на DeLavl. Доилната сграда е оборудвана с ветрозащитни щори и танк за охлаждане и съхранение на млякото.

 

повече»
Овцеферма, с. Петърница, Плевен

ЗП Галина Мирчева
"За мен е много важен прекият контакт с хората, с които работя. А от АГРИТОП те насочват, съветват те, влизат ти в положението. Освен това за високотехнологичните система е много важно обслужването, а те го правят перфектно, обяснява Галина. Животновъдите могат да разчитат на АГРИТОП, а аз ще продължа да работя с тях и в бъдеще"

Оборудването от Агритоп включва доилна зала DeLaval  2Х12 SG паралел за овце, снабдена със система за управление на стадото ALPRO, охладителен танк DeLaval и хранителна лента за овце.
 

повече»
Кравеферма с. Слаковци, Перник

Обект изпълнен изцяло от Агритоп. Кравефермата е за 150 млекодайни крави. Обектът се състои от обор за крави с индивидулано боксово отглеждане, предимството на което е осигуряване на по-голямо спокойствие и защита на животните и доилна зала Delaval тип Рибена кост.

повече»
Конеферма, с. Ягодово

Проектиране и оборудване от Агритоп на конеферма.
Оборудването е немско и включва: врати и прегради, боксове, поилки за коне, солариум за коне, външни площи.

повече»
Конеферма, с. Осоица

​Конефермата е проектирана и оборудване от Агритоп. 
Оборудването е немско и включва: врати и прегради, боксове, поилки за коне.

повече»
Кравеферма, с. Горна Кремена (ВИДЕО)

Кравеферма за млечни крави в село Горна Кремена. Фермата е реконструирана и разширена от фирма Агритоп.
Във фермата се отглеждат свободно боксово 120 млечни крави, 53 сухостойни, 45 юници и 60 телета.
Оборудването от Агритоп включва: доилна зала DeLaval 2х6, танк за охлаждане и съхранение на млякото, скрепер за почистване на тора, ветрозащитни щори на обора, фуражораздаващо ремарке и автоматизиран робот за хранене на телета.


 

повече»
Кравеферма, гр. Койнаре, област Плевен

Кравеферма за млечни крави в гр. Койнаре. Техническото оборудване в кравефермата включва: ветрозащитни щори с автоматизирано управление; торови скрепери за почистване на тора, вкопана торова лагуна,  вентилатори и люлеещи се чесалки DeLaval.
Кравефермата е оборудвана с доилна инсталация на на шведския производител DeLaval тип Рибена кост 30°, при която кравите се позиционират комфортно близо до канала и доячът има лесен достъп до вимето.
Едновременно се издояват 10 животни.

 

повече»
Кравеферма, с.  Голямо Асеново,  Димитровград, 2008 г

Обектът се състои от обор за крави, обор за млади животни. Има изградени бетонова торова лагуна и подземна торова лагуна, хомогенезираща тора ежедневно.
Кравефермата е оборудвана с доилна зала DeLaval, ветрозщитни щори, вентилатори и поилки.
Има отличен вариант за отглеждане на телетата. Изработен е от поцинковани стоманени тръби и покриващо специализирано PVC фолио с UV-защита. Специалното PVC фолио с UV-защита предпазва животните от негативни влияния на времето като вятър, дъжд или сняг. UV-защитата отблъсква слънчевите лъчи, осигурявайки хладен въздух през летния период.В него са разположени индивидулани иглута за телета.

 
 

повече»
Кравеферма гр. Луковит - Вариант за отглеждане на телета

Изработен е от поцинковани стоманени тръби и покриващо специализирано PVC фолио с UV-защита.
Много подходящо за отглеждане на животни. Специалното PVC фолио с UV-защита предпазва животните от негативни влияния на времето като вятър, дъжд или сняг. UV-защитата отблъсква слънчевите лъчи, осигурявайки хладен въздух вътре през летния период.
Материалът е издръжлив и при много високи и при много ниски температури. В шатъра са изградени боксове за групово отглеждане на животни и с възможност за изнасяне на преградите навън и организиране на дворно пространство.


 

повече»
Кравеферма, гр. Завет

Обектът представлява реконструкция на стар обор и изграждане на нов обор за 80 млечни крави. Кравефермата, която е проектирана, изградена и оборудвана от фирма Агритоп е с индивидуалано боксово отглеждане, предимството на което е осигуряване на по-голямо спокойствие и защита на животните.
Техническото оборудване в кравефермата включва: големи коритни поилки, съобразени с броя на животните; ветрозащитни щори с автоматизирано управление; ролетни врати; торов скрепер за почистване на тора, отбутващ торовата маса в приемна шахта, отвеждайки я към торовата лагуна посредством помпа. 

повече»
Кравеферма, с. Добриново, област Бургас

"Започнах да се занимавам с животновъдство преди 12 години, няколко години по късно започнах да работя с фирма Агритоп. Имаме изпълнени вече няколко проекта. И днес продължаваме партньорството си, защото са професионалисти и са много коректни. Техниката и оборудването, което сме закупили от тях е изключително качествена, сервиза също, което в нашия бранш е от много голямо занчение", Господин Иванов, Рока-Агромилк ООД
В Кравеферма  в село Добриново се отглеждат свободно боксово 302 млечни крави и поголовието им.Фирма Агритоп реконструира и оборудва два обора. Оборудването в оборите включва: доилна зала DeLaval, млечно такси, четири линии скрепери за...

повече»
Овцеферма, с. Брестак, общ. Вълчи Дол

Овцеферма за отглеждане на 250 овце,  изцяло оборудване от фирма Агритоп. 
Оборудването включва: ролетни врати в обора, поцинковани хранилки, автоматични поилки и мобилна количка за доене DeLaval.

повече»